Green Time ® - Termeni şi condiţii

Ultima modificare: 04 decembrie 2008


Următoarele reguli şi condiţii vor fi aplicate tuturor vizitatorilor magazinului Green Time ®. Utilizând site-ul nostru, eşti de acord să respecţi aceste condiţii.


Green Time SRL îşi rezervă dreptul de a face modificări fără nici o notificare prealabilă. De asemenea, în cazul violării acestor reguli, Green Time SRL îşi rezervă dreptul de a aplica toate măsurile legale şi morale existente.


Fără nici o notificare prealabilă, noi, Green Time SRL, putem şterge sau adăuga orice informaţie pe site, întrerupe orice activitate sau arhiva din conţinutul sitelui, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm şi/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informaţie pe care îl veţi găsi pe acestea.

Obligaţiile dumneavoastră la înregistrare

În utilizarea serviciului, dumneavoastră sunteţi de acord să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră. În situaţia în care considerăm că această obligaţie nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului, fără nici o notificare prealabilă.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite doar în scopul declarat al acestui site (pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, promoţii, buletine informative periodice etc). Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor noştri.

Proprietatea intelectuală

Întregul conţinut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date - este proprietatea Green Time SRL. şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul nostru a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informaţiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

Informaţiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă din partea noastră.

Limitare de responsabilitate

Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată este realizată doar în scopul analizei şi nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Nu vom fi responsabili în faţa nici unei persoane sau companii care foloseşte sau se bazează pe informaţii sau opinii neconforme conţinute de acest site. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la orice fel pierderi.

Dispute şi conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. Orice conflict apărut între companie şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor româneşti.

Garanţii şi responsabilităţi

Nu este oferită niciun fel de garanţie, directă sau indirectă, că:
- serviciile noastre online vor corespunde cerinţelor dumneavoastră;
- serviciile noastre online vor fi neîntrerupte, sigure şi fără erori;
- calitatea informaţiilor, datelor, şi imaginilor va corespunde cerinţelor şi aşteptărilor dumneavoastră.



Prin intermediul site-ului nu oferim niciun fel de garanţii altele decât cele specificate în prezenţii termeni ai servicului.
Nu suntem responsabili şi nu putem fi ţinuţi responsabili în niciun fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau problemă directă, de orice natură, ca urmare a folosirii serviciilor noastre online. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate, vă rugăm să întrerupeţi utilizarea serviciilor noastre.
Potrivit legii, forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Modificări

Orice schimbare survenită va fi menţionată în acest document. Utilizatorii serviciilor noastre sunt datori să verifice periodic informaţiile prezentate în această pagină pentru a fi la curent cu politica noastră în legătură cu termenii şi condiţiile de utilizare, obligaţiile dumneavoastră, datele personale şi colectarea acestora, proprietatea intelectuală, promoţii şi concursuri, limitare de responsabilitate, dispute şi conflicte, garanţii şi responsabilităţi
Pentru întrebări legate de termeni şi condiţii, vă rugăm să ne contactaţi:


Sediul central

Green Time SRL

Adresa
   şos. Olteniţei nr.103   sector 4, Bucureşti



E-mail
   email Green Time


Web
   www.green-time.ro
   www.green-t.ro
   www.green-time.eu
   www.jaluzele-verticale.info
   www.jaluzele-verticale-no-1.ro
   www.roman-shades.eu